Loading.. Please wait

Minimum Order Rs.3000

S.No Image Product Name Rate Per MRP Disc (70%) Qty Total
1 7 Cm Electric Sparklers 10 Pcs 40.00 12.00
0
2 7 Cm Colour Sparklers 10 Pcs 47.00 14.10
0
3 7 Cm Green Sparklers 10 Pcs 54.00 16.20
0
4 7 Cm Red Sparklers 10 Pcs 60.00 18.00
0
5 10 Cm Electric Sparklers 10 Pcs 67.00 20.10
0
6 10 Cm Colour Sparklers 10 Pcs 74.00 22.20
0
7 10 Cm Green Sparklers 10 Pcs 81.00 24.30
0
8 10 Cm Red Sparklers 10 Pcs 87.00 26.10
0
9 12 Cm Electric Sparklers 10 Pcs 100.00 30.00
0
10 12 Cm Colour Sparklers 10 Pcs 107.00 32.10
0
11 12 Cm Green Sparklers 10 Pcs 114.00 34.20
0
12 12 Cm Red Sparklers 10 Pcs 120.00 36.00
0
13 15 Cm Electric Sparklers 10 Pcs 160.00 48.00
0
14 15 Cm Colour Sparklers 10 Pcs 170.00 51.00
0
15 15 Cm Green Sparklers 10 Pcs 180.00 54.00
0
16 15 Cm Red Sparklers 10 Pcs 190.00 57.00
0
17 30 Cm Electric Sparklers 5 Pcs 160.00 48.00
0
18 30 Cm Colour Sparklers 5 Pcs 170.00 51.00
0
19 30 Cm Green Sparklers 5 Pcs 180.00 54.00
0
20 30 Cm Red Sparklers 5 Pcs 190.00 57.00
0
21 50 Cm Electric Sparklers 5 Pcs 680.00 204.00
0
22 50 Cm Colour Sparklers 5 Pcs 700.00 210.00
0
23 Ground Chakkar Big 10 Pcs 150.00 45.00
0
24 Ground Chakkar Big 25 Pcs 25 Pcs 300.00 90.00
0
25 Ground Chakkar Special 10 Pcs 300.00 90.00
0
26 Ground Chakkar Deluxe 10 Pcs 550.00 165.00
0
27 Flower Pots Big 10 Pcs 225.00 67.50
0
28 Flower Pots Special 10 Pcs 300.00 90.00
0
29 Flower Pots Ashoka / Giant 10 Pcs 440.00 132.00
0
30 Flower Pots Deluxe 5 Pcs 600.00 180.00
0
31 Flower Pots Super Deluxe 2 Pcs 400.00 120.00
0
32 Tri Colour Pots 5 Pcs 980.00 294.00
0
33 Colour Koti 10 Pcs 750.00 225.00
0
34 Finger tip 3 Pcs 830.00 249.00
0
35 Laser beam 2 Pcs 500.00 150.00
0
36 Snake Tablet 10 Box 100.00 30.00
0
37 Ring Cap 1 Slide 250.00 75.00
0
38 Ring Cap Gun small 1 Pcs 300.00 90.00
0
39 Ring Cap Gun big 1 Pcs 400.00 120.00
0
40 100 Colour Match Stick Small - 300.00 90.00
0
41 100 Colour Match Stick Large - 900.00 270.00
0
42 Whistling Wheel 5 Pcs 500.00 150.00
0
43 Helicopter 5 Pcs 500.00 150.00
0
44 Bombara 10 Pcs 300.00 90.00
0
45 Disco Wheel 10 Pcs 335.00 100.50
0
46 Photo Flash 5 Pcs 284.00 85.20
0
47 Magic Butterfly 10 Pcs 300.00 90.00
0
48 Colour Carnival 5 Pcs 300.00 90.00
0
49 Peacock Feather 5 Pcs 300.00 90.00
0
50 4*4 Wheel 5 Pcs 500.00 150.00
0
51 Colour Smoke 2 Pcs 833.00 249.90
0
52 Electric Stone 10 Pcs 60.00 18.00
0
53 Magic Pops 10 Pcs 50.00 15.00
0
54 Crackling Kit Kat / Chit Put 10 Pcs 150.00 45.00
0
55 1 1/2 inch Twinkling Star 10 Pcs 150.00 45.00
0
56 4 inch Twinkling Star 10 Pcs 400.00 120.00
0
57 Baby Rocket 10 Pcs 150.00 45.00
0
58 Rocket Bomb 10 Pcs 235.00 70.50
0
59 Lunik Rocket 10 Pcs 550.00 165.00
0
60 2 Sound Rocket 10 Pcs 550.00 165.00
0
61 Bullet Bomb 10 Pcs 135.00 40.50
0
62 Hydro Bomb 10 Pcs 200.00 60.00
0
63 King of King Bomb 10 Pcs 250.00 75.00
0
64 Classic Bomb 10 Pcs 284.00 85.20
0
65 King of King Bomb 10 Pcs 667.00 200.10
0
66 Classic Bomb 10 Pcs 750.00 225.00
0
67 Paper Bomp 1/4 10 Pcs 175.00 52.50
0
68 Paper Bomp 1/2 10 Pcs 350.00 105.00
0
69 Paper Bomp 1 10 Pcs 700.00 210.00
0
70 2 3/4 inch Sparrow Crackers 5 Pcs 34.00 10.20
0
71 3 1/2 inch Lakshmi Crackers 5 Pcs 47.00 14.10
0
72 4 inch Lakshmi Crackers 5 Pcs 84.00 25.20
0
73 4 inch Lakshmi Deluxe Crackers 5 Pcs 123.50 37.05
0
74 4 inch Gold Lakshmi Crackers 5 Pcs 135.00 40.50
0
75 Hulk 5 pcs 125.00 37.50
0
76 Kumki 5 Pcs 155.00 46.50
0
77 Bahubali 5 Pcs 160.00 48.00
0
78 Jallikattu 5 Pcs 200.00 60.00
0
79 Lion 5 Pcs 300.00 90.00
0
80 Red Bijili 100 Pcs 150.00 45.00
0
81 Stripped Bijili (Special) 100 Pcs 160.00 48.00
0
82 28 Chorsa Crackers 1 Pkt 60.00 18.00
0
83 28 Gaint Crackers 1 Pkt 93.50 28.05
0
84 56 Giant Crackers 1 Pkt 190.00 57.00
0
85 24 Deluxe Crackers 1 Pkt 200.00 60.00
0
86 50 Deluxe Crackers 1 Pkt 400.00 120.00
0
87 100 Deluxe Crackers 1 Pkt 835.00 250.50
0
88 BIKE 1CC 1 Pcs 160.00 48.00
0
89 200 Wala 1 Pcs 320.00 96.00
0
90 300 Wala 1 Pcs 435.00 130.50
0
91 600 Wala 1 Pcs 668.00 200.40
0
92 1000 Wala (Special) 1 Pcs 1168.00 350.40
0
93 2000 Wala (Special) 1 Pcs 2334.00 700.20
0
94 3000 Wala 1 Pcs 3500.00 1050.00
0
95 5000 Wala(Special) 1 Pcs 5668.00 1700.40
0
96 10000 Wala (Special) 1 Pcs 9999.99 3000.00
0
97 Little Peacock 1 pCS 400.00 120.00
0
98 Magic Peacock 1 Pcs 700.00 210.00
0
99 Jakkas Fountain (Full Crackling) 3 Pcs 1350.00 405.00
0
100 High Voltage (Silver Crackling) 2 Pcs 667.00 200.10
0
101 Lollipop (Red Green & Crackling) 2 Pcs 667.00 200.10
0
102 Magic Moments 1 Pcs 500.00 150.00
0
103 Taquila 1 Pcs 500.00 150.00
0
104 Bacardi 1 Pcs 500.00 150.00
0
105 Black Dog 1 Pcs 500.00 150.00
0
106 1000 Pipers 1 pcs 650.00 195.00
0
107 Signatures 1 pcs 650.00 195.00
0
108 Jelly Fish 1 Pcs 667.00 200.10
0
109 Pink Penter 1 Pcs 667.00 200.10
0
110 Siran 3 Pcs 667.00 200.10
0
111 Colour Paper Shot(4 Pipes) 1 Pce 1000.00 300.00
0
112 Disco UV Colour Paper Shot(12 Pipes) 1 Pce 2000.00 600.00
0
113 7 Shots Colour 5 Pcs 335.00 100.50
0
114 12 Star Colour 1 Pcs 470.00 141.00
0
115 12 Star Rider 1 Pcs 667.00 200.10
0
116 15 Desire 1 Pcs 830.00 249.00
0
117 16 Express 1 Pcs 830.00 249.00
0
118 25 Star Night 1 Pcs 1400.00 420.00
0
119 30 Space Copter 1 Pcs 1600.00 480.00
0
120 30 Digital 1 Pcs 1600.00 480.00
0
121 60 Masti 1 Pcs 3200.00 960.00
0
122 60 Balle balle 1 Pcs 3250.00 975.00
0
123 80 Shot Maja 1 Pcs 4267.00 1280.10
0
124 100 Shot Amazing 1 Pcs 5335.00 1600.50
0
125 120 Top n Town 1 Pcs 6400.00 1920.00
0
126 160 Party Special 1 Pcs 8534.00 2560.20
0
127 200 Action 1 Pcs 9999.99 3000.00
0
128 240 Glorious Sky 1 Pcs 9999.99 3000.00
0
129 520 Shots Multi Colour 1 Pcs 9999.99 3000.00
0
130 Penta Pipe 5 Pcs 550.00 165.00
0
131 1 1/4 inch Fancy Pipe 1 Pcs 250.00 75.00
0
132 Moon X 1 Pcs 500.00 150.00
0
133 Teen X 1 Pcs 500.00 150.00
0
134 Matri X 1 Pcs 500.00 150.00
0
135 Boom X 1 Pcs 500.00 150.00
0
136 Most Wanted 3 Pcs 1050.00 315.00
0
137 4-Twenty 3 Pcs 1050.00 315.00
0
138 Rowdy 3 Pcs 1050.00 315.00
0
139 Lock-upp 3 Pcs 1050.00 315.00
0
140 Darbar 2 Pcs 900.00 270.00
0
141 Dama-Dum 2 Pcs 900.00 270.00
0
142 Dilse 2 Pcs 900.00 270.00
0
143 Chak-De 2 Pcs 900.00 270.00
0
144 Ultimate Star 1 Pcs 1300.00 390.00
0
145 Super Star 1 Pcs 1300.00 390.00
0
146 Star Wars 1 Pcs 1300.00 390.00
0
147 Royal Star 1 Pcs 1300.00 390.00
0
148 Top Star 1 Pcs 1300.00 390.00
0
149 Rising Star 1 Pcs 1300.00 390.00
0
150 Rapidfire 1 Pcs 2000.00 600.00
0
151 Twinjets 1 Pcs 2000.00 600.00
0
152 Double Barrel 1 Pcs 2000.00 600.00
0
153 Hotstar 2 Pcs 2700.00 810.00
0
154 Hotspot 2 Pcs 2700.00 810.00
0
155 HotBabes 2 Pcs 2700.00 810.00
0
156 Hotbeat 2 Pcs 2700.00 810.00
0
157 Android 30 Item 900.00 900.00
0
158 facebook 45 Item 1500.00 1500.00
0
159 youtube 55 Item 1800.00 1800.00
0
160 wifi 60 Item 2500.00 2500.00
0
161 Blis Moment 20 Item 400.00 400.00
0
162 Happy Moments 30 Item 550.00 550.00
0
163 Magic Moments 40 Item 800.00 800.00
0
164 Glory Moments 50 Item 950.00 950.00
0
Total Amount
(*) all fields are mandatory

Customer Name *
Mobile Number *
Address(* Street)
City *
Pincode *

© 2021 RUDRA FIREWORKS | All Rights Reserved